ยาอี
อีเฟดรีน (EPHEDRIN หรือ ECSTASY) อานุพันธ์ของแอมเฟตามีน หรือ มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่น ADM , XTC, MXM, DANCE DRUG หรือ ที่เรียนกันว่า ยาอี เป็นสารธรรมชาติที่พบในพืชหลายชนิด เช่น หมาหวง หมาหวัง (สะกดอ่านจากภาษาจีน) ฯลฯ

ทางการแพทย์ใช้ยานี้เพื่อประโยชน์หลายชนิดเช่น ลดอากรเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการคัดจมูก ป้องกันสภาวะความดันเลือดลดลง ฯลฯ ยานี้อาจอยู่ในรูปของตัวยาเดี่ยวหรือยาผสมร่วมกับ ตัวยาอื่นในรูปยาเม็ดแคปซูลและยาฉีด เนื่องจากอีเฟดรีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางได้เช่นเดียวกับแอมเฟตามีน แต่เมื่อเทียบกับ ความรุนแรงของการออกฤทธิ์และการเสพติดจะพบน้อยกว่าแอมเฟตามีน ผู้เสพติดจึงต้องใช้ยาขนาดสูงกว่า และการติดต้องใช้เวลายาวนานกว่า สำหรับผลเสียที่เกิดจากการติดอีเฟดรีนคล้ายๆ กับการติดแอมเฟตามีน ที่พบเด่นชัดคือผลต่อระบบประสาท เช่น เหนื่อยอ่อนเพลียจากการพักผ่อน ไม่เพียงพอ นอนหลับ สับสน ตื่นเต้น อาจเกิดสภาวะการณ์หวาดกลัวโดยเฉพาะในผุ้ที่มีอาการทางจืดผิดปกติ เจ็บหน้าอก เหงื่อออกมาก ปากแห้ง เบื่ออาหาร ฯลฯ

    ยาอีมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง Serotonin เหมือนแอมเฟตามีเมื่อทานเข้าไปแล้ว จะมีอาการอยู่ 3 ระยะคือ
  1. จะมีความรู้สึกมึนงง รู้สึกซ่าไปทั้งตัว
  2. จะมีอาการเคลื่อนไหวกระตุก
  3. จะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้สึกผ่อนคลาย การรับรู้ลดลง กล้าแสดงออกมากขึ้น
ผลข้างเคียงทำให้ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกระตุก โดยเฉพาะขากรรไกร ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ อุณหภูมิจของร่างกายสูงขึ้นกล้ามเนื้อสลายตัว เกิดลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย และถึงแก่ความตายได้ เมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดการดื้อยา จึงต้องเพิ่มขนาดของยาขึ้นไปเรื่อยๆ


กลับหัวข้อเรื่อง
ข้อมูลนี้ถูกทำการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ : โดย นายรอม อามือ อาหงี่